Hva er forskjellen på smålån og forbrukslån?

Forskjellen på et forbrukslån og et smålån er ikke greit å bli klok på. Bankene som tilbyr disse lånene, omtaler de gjerne om hverandre. Samtidig er det klart at et smålån nødvendigvis må ha en begrenset lånesum sammenlignet med et forbrukslån. I utgangspunktet er begge begrepene temmelig like, men de fleste banker vil nok definere et smålån som et forbrukslån på inntil 50 000 kroner.

Hva er så et forbrukslån?

Et forbrukslån, enten det er stort eller lite, kan brukes til hva som helst. Bankene krever ikke at lånebeløpet går til et spesifikt formål, slik det er med boliglån, billån, lån til fritidseiendom eller båt, og så videre. Årsaken til at bankene har begrensninger for bruken på de sistnevnte, er at de normalt tar pant i objektet du låner til, og dermed har sikkerhet for lånet. For å få forbrukslån derimot, kreves det ikke at du stiller med sikkerhet.

De fleste forbrukslån kan også skaffes til veie raskere enn de andre typene lån, nettopp fordi det ikke kreves sikkerhet (noe som tar tid på grunn av tinglysning, verditakst, osv.). I dag søker man på nett og får svar med en gang, mens utbetalingen går unna på mellom 1 og 3 dager.

Smålån kan ha høyere renter

Et lite forbrukslån har ofte høyere nominelle renter enn et større. De laveste rentene som tilbys på forbrukslån, finner vi hos de bankene som har lån på inntil 500 000 kroner. Rentebetingelsene blir uansett fastsatt etter en individuell vurdering av søkeren, men startpunktet for beregningen, den laveste nominelle renten, er høyere på mange smålån. De vanligste minsterentene ligger rundt 7% hos banker med store lån, mens tilsvarende for de som fokuserer på smålån ligger på rundt 9%.

Gebyrkostnader varierer

Noen av bankene som tilbyr kun smålån har ingen eller lave etableringsgebyrer, mens hos storbankene ligger denne omkostningen gjerne rundt 900 kroner. Dette kan ha betydning dersom du låner lite penger, fordi gebyret får såpass stor prosentvis innvirkning på den effektive renten, avhengig av hva renteforskjellen er. Om du søker om å låne 10 000 kroner hos henholdsvis Bank Norwegian (etableringsgebyr er på 950 kroner) og Frogtail (etableringsgebyr på 495 kroner), vil forskjellen på rentene likevel kunne gjøre at tilbudet fra Bank Norwegian kommer best ut. Det vet man først når tilbudene kommer i innboksen.

smalanBanker for smålån

De mest populære bankene for smålån inkluderer trioen Thorn, L’EASY og Klikklån (samme eierstruktur bak alle tre bankene), samt Frogtail og Folkia. Sistnevnte tilbyr strengt tatt det vi kan kalle for mikrolån, mens de andre har maksimale lånegrenser på mellom 20 000 og 50 000 kroner. Hos Thorn kan du låne inntil 100 000 kroner uten sikkerhet. Rentene starter høyere hos disse bankene, enn hos de med de største forbrukslånene, men gebyrene er gjennomgående lavere. Tilbakebetalingstiden avhenger av banken og lånebeløpet. Lengste nedbetalingstid finner du derfor hos Thorn, mens Frogtail og Folkia er de med korteste nedbetalingstid. Se flere smålån her: Billigeforbrukslån.no/smålån/

Banker for store forbrukslån

Det er 4-5 banker som utmerker seg når det gjelder de største forbrukslånene. OPP Finans, Bank Norwegian og yA Bank tilbyr usikrede lån på inntil en halv million kroner. I tillegg har du Komplett Bank som tilbyr en brukskreditt på inntil samme sum. Santander Consumer Bank og Re:member kan også nevnes, men deres maksimale lånegrense er på 350 000 kroner. Du kan selvsagt søke om smålån også fra overnevnte, fordi det laveste lånebeløpet varierer mellom 5 000 kroner og 25 000 kroner. Alle disse bankene peker seg ut som de med de laveste nominelle rentene. Nedbetalingstiden hos disse bankene er inntil 15 år hos de med høyeste lånesum, og 12 pr hos de som lar deg låne inntil 350 000 kroner.

Zen Banking forbrukslån

Zen Banking hører ikke til blant de eldste aktørene på finansmarkedet. Selskapet ble startet i 2009 og har siden etablert seg som en viktig og seriøs aktør innen kreditt og lån. Zen Banking jobber som lånemegler og er med på å sikre at du får gode betingelser på det lån du ønsker deg.  Det er derfor ikke Zen Banking som behandler søknaden din, men de videreformidler søknaden til sine finanspartnere som er de store bankene i Norge. Zen Banking kan ikke påvirke hvilken bank eller finansinstitusjon som til slutt sender ut tilbud til deg. Zen Banking tar ikke betalt fra deg som kunde for å formidle søknaden videre, det er den enkelte bank eller finansieringsselskap som betaler for dette og det hele er derfor helt uten kostnad for deg.

Lånebeløp hos Zen Banking

Det minste lånebeløpet hos Zen Banking er på kr 10 000 og det høyeste er på kr 500 000. Du kan bruke lånet til det du ønsker, det er ingen som spør deg om hva du skal med beløpet. Et forbrukslån kan derfor være løsningen for deg om du plutselig har kommet i en situasjon hvor det er nødvendig med ekstra penger. Det kan være vanskelig å få lagt nok penger til side som oppsparing og da blir forbrukslånet en god løsning.  Trenger familien nye hvitevarer, kjøkkenet trenger kanskje å bli pusset opp eller må dere legge nytt tak, så kan et forbrukslån være en løsning.

Hva koster det?

Dessverre er det ikke gratis å ta opp et lån. Men det trenger heller ikke å bli veldig dyrt. Den største utgiften ved et forbrukslån er renten du må betale. Når du søker om lån vil det bli foretatt en kredittvurdering og ut fra denne vil banken bestemme hvilken rente de kan tilby deg. Den gjennomsnittlige renten hos Zen Banking er på 15,8%. Noen vil få tilbudt en lavere rente mens andre må betale en litt høyere rente, det er utelukkende kredittscoren din som avgjør dette. Men, nedbetalingstiden kan du velge selv. Her er det mulighet for å betale lånet tilbake over 15 år, men du kan selvsagt også betale lånet tilbake mye raskere og dermed spare rentekostnader. I tillegg til renten vil det bli lagt til et termingebyr og et etableringsgebyr som er på kr 640.

Søknaden fylles ut på nett

Fyll ut søknadsskjemaet på nettsiden til Zen Banking. Du må ha fylt 25 år for å kunne søke om lån hos dem og ha en inntekt på minst kr 200 000 i året, noe de fleste i Norge med fast jobb har i lønn. Send inn søknaden og Zen Banking vil da videreformidle den til sine partnere. Du vil i løpet av kort tid få et svar om søknaden godkjennes. Blir den innvilget, vil du motta tilbud om lån fra de banker som mener de kan tilby deg et forbrukslån.