Hva er forskjellen på smålån og forbrukslån?

Forskjellen på et forbrukslån og et smålån er ikke greit å bli klok på. Bankene som tilbyr disse lånene, omtaler de gjerne om hverandre. Samtidig er det klart at et smålån nødvendigvis må ha en begrenset lånesum sammenlignet med et forbrukslån. I utgangspunktet er begge begrepene temmelig like, men de fleste banker vil nok definere et smålån som et forbrukslån på inntil 50 000 kroner.

Hva er så et forbrukslån?

Et forbrukslån, enten det er stort eller lite, kan brukes til hva som helst. Bankene krever ikke at lånebeløpet går til et spesifikt formål, slik det er med boliglån, billån, lån til fritidseiendom eller båt, og så videre. Årsaken til at bankene har begrensninger for bruken på de sistnevnte, er at de normalt tar pant i objektet du låner til, og dermed har sikkerhet for lånet. For å få forbrukslån derimot, kreves det ikke at du stiller med sikkerhet.

De fleste forbrukslån kan også skaffes til veie raskere enn de andre typene lån, nettopp fordi det ikke kreves sikkerhet (noe som tar tid på grunn av tinglysning, verditakst, osv.). I dag søker man på nett og får svar med en gang, mens utbetalingen går unna på mellom 1 og 3 dager.

Smålån kan ha høyere renter

Et lite forbrukslån har ofte høyere nominelle renter enn et større. De laveste rentene som tilbys på forbrukslån, finner vi hos de bankene som har lån på inntil 500 000 kroner. Rentebetingelsene blir uansett fastsatt etter en individuell vurdering av søkeren, men startpunktet for beregningen, den laveste nominelle renten, er høyere på mange smålån. De vanligste minsterentene ligger rundt 7% hos banker med store lån, mens tilsvarende for de som fokuserer på smålån ligger på rundt 9%.

Gebyrkostnader varierer

Noen av bankene som tilbyr kun smålån har ingen eller lave etableringsgebyrer, mens hos storbankene ligger denne omkostningen gjerne rundt 900 kroner. Dette kan ha betydning dersom du låner lite penger, fordi gebyret får såpass stor prosentvis innvirkning på den effektive renten, avhengig av hva renteforskjellen er. Om du søker om å låne 10 000 kroner hos henholdsvis Bank Norwegian (etableringsgebyr er på 950 kroner) og Frogtail (etableringsgebyr på 495 kroner), vil forskjellen på rentene likevel kunne gjøre at tilbudet fra Bank Norwegian kommer best ut. Det vet man først når tilbudene kommer i innboksen.

smalanBanker for smålån

De mest populære bankene for smålån inkluderer trioen Thorn, L’EASY og Klikklån (samme eierstruktur bak alle tre bankene), samt Frogtail og Folkia. Sistnevnte tilbyr strengt tatt det vi kan kalle for mikrolån, mens de andre har maksimale lånegrenser på mellom 20 000 og 50 000 kroner. Hos Thorn kan du låne inntil 100 000 kroner uten sikkerhet. Rentene starter høyere hos disse bankene, enn hos de med de største forbrukslånene, men gebyrene er gjennomgående lavere. Tilbakebetalingstiden avhenger av banken og lånebeløpet. Lengste nedbetalingstid finner du derfor hos Thorn, mens Frogtail og Folkia er de med korteste nedbetalingstid. Se flere smålån her: Billigeforbrukslån.no/smålån/

Banker for store forbrukslån

Det er 4-5 banker som utmerker seg når det gjelder de største forbrukslånene. OPP Finans, Bank Norwegian og yA Bank tilbyr usikrede lån på inntil en halv million kroner. I tillegg har du Komplett Bank som tilbyr en brukskreditt på inntil samme sum. Santander Consumer Bank og Re:member kan også nevnes, men deres maksimale lånegrense er på 350 000 kroner. Du kan selvsagt søke om smålån også fra overnevnte, fordi det laveste lånebeløpet varierer mellom 5 000 kroner og 25 000 kroner. Alle disse bankene peker seg ut som de med de laveste nominelle rentene. Nedbetalingstiden hos disse bankene er inntil 15 år hos de med høyeste lånesum, og 12 pr hos de som lar deg låne inntil 350 000 kroner.