Zen Banking forbrukslån

Zen Banking hører ikke til blant de eldste aktørene på finansmarkedet. Selskapet ble startet i 2009 og har siden etablert seg som en viktig og seriøs aktør innen kreditt og lån. Zen Banking jobber som lånemegler og er med på å sikre at du får gode betingelser på det lån du ønsker deg.  Det er derfor ikke Zen Banking som behandler søknaden din, men de videreformidler søknaden til sine finanspartnere som er de store bankene i Norge. Zen Banking kan ikke påvirke hvilken bank eller finansinstitusjon som til slutt sender ut tilbud til deg. Zen Banking tar ikke betalt fra deg som kunde for å formidle søknaden videre, det er den enkelte bank eller finansieringsselskap som betaler for dette og det hele er derfor helt uten kostnad for deg.

Lånebeløp hos Zen Banking

Det minste lånebeløpet hos Zen Banking er på kr 10 000 og det høyeste er på kr 500 000. Du kan bruke lånet til det du ønsker, det er ingen som spør deg om hva du skal med beløpet. Et forbrukslån kan derfor være løsningen for deg om du plutselig har kommet i en situasjon hvor det er nødvendig med ekstra penger. Det kan være vanskelig å få lagt nok penger til side som oppsparing og da blir forbrukslånet en god løsning.  Trenger familien nye hvitevarer, kjøkkenet trenger kanskje å bli pusset opp eller må dere legge nytt tak, så kan et forbrukslån være en løsning.

Hva koster det?

Dessverre er det ikke gratis å ta opp et lån. Men det trenger heller ikke å bli veldig dyrt. Den største utgiften ved et forbrukslån er renten du må betale. Når du søker om lån vil det bli foretatt en kredittvurdering og ut fra denne vil banken bestemme hvilken rente de kan tilby deg. Den gjennomsnittlige renten hos Zen Banking er på 15,8%. Noen vil få tilbudt en lavere rente mens andre må betale en litt høyere rente, det er utelukkende kredittscoren din som avgjør dette. Men, nedbetalingstiden kan du velge selv. Her er det mulighet for å betale lånet tilbake over 15 år, men du kan selvsagt også betale lånet tilbake mye raskere og dermed spare rentekostnader. I tillegg til renten vil det bli lagt til et termingebyr og et etableringsgebyr som er på kr 640.

Søknaden fylles ut på nett

Fyll ut søknadsskjemaet på nettsiden til Zen Banking. Du må ha fylt 25 år for å kunne søke om lån hos dem og ha en inntekt på minst kr 200 000 i året, noe de fleste i Norge med fast jobb har i lønn. Send inn søknaden og Zen Banking vil da videreformidle den til sine partnere. Du vil i løpet av kort tid få et svar om søknaden godkjennes. Blir den innvilget, vil du motta tilbud om lån fra de banker som mener de kan tilby deg et forbrukslån.

Hva er formueskatt?

Blant mange folk i Norge, gjerne de med formue, er dette en av de mest forhatte skatter vi har. Men, det er også en skatt som kommer velferdssamfunnet til gode og dette har i alle år vært en av de største årsakene til at skatten ikke har blitt avviklet. Når en ser på land vi bruker å sammenlikne oss med, så har flere av disse avviklet formueskatten. Dette gjelder blant annet Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Alle disse landene avviklet formueskatten på 1990- og 2000-tallet og i dag er det kun Frankrike, Sveits og Spania, som sammen med Norge, har formueskatt. Med den økende offentlige gjelden i mange europeiske land, har diskusjonen om formueskatt kommet opp igjen. Dette er en mulighet for land med stor offentlig gjeld, til å øke inntektene samt et tiltak som IMF (Det internasjonale pengefondet) har utpekt som en løsning for å styrke de offentlige inntektene, og dermed få en bedre balanse på statsbudsjettene.

En skatt for de rike

Formuesskatten i Norge er en skatt på det som kalles netto formue og betales til kommune og stat. Skatten betales av personlige skattytere og selskaper, med unntak av aksjeselskaper. La oss se på hva formuesskatt egentlig er og hvordan den fungerer i Norge. Kort og godt kan en forklare formueskatt med at det er en skatt på netto formue. Regnestykket er egentlig veldig enkelt. Staten legger sammen den totale verdien av de objekter, som betegnes som formuesobjekter. Dette gjelder blant annet fast eiendom, bankinnskudd, aksjer og næringskapital. Så trekkes det en har av gjeld fra og er resultatet positivt, så må en betale formueskatt. Dette er selvsagt en skatt som rammer de med formue, noe som også er grunnen til at den er upopulær blant mange.

For personer var formuesskatten i 2015 på 0,7% til kommunen og 0,15% til staten. Dette gjaldt for den delen av formuen som var over 1,2 millioner. Sammen med formueskatten for selskaper, med unntak av aksjeselskaper, så innbragte denne skatten 14 milliarder til staten i 2014. Dette er rundt 1% av alle skatteinntekter i Norge.

Hvordan fastsette verdier

Når en skal fastsette verdier på ulike formuesobjekter, så kan det fort tenkes at her blir det stor uenighet. Med store verdier kan det fort bli snakk om mye penger, og folk flest vil jo ikke betale mer enn nødvendig i skatt. Men det hele er forenklet i form av regler, som forteller om hvordan formuesobjektene skal verdsettes. Har du stående en million i banken, så er det en formue på en million. Med boligen er det en annen sak. Her blir primærboligen fastsatt ut fra likningsverdien. Denne utgjør 25% av markedsverdien. Så har boligen din en likningsverdi på kr 500 000, så mener skatteetaten at din bolig har en markedsverdi på to millioner. Sekundærboliger, som er andre eiendommer, hytter osv., verdsettes til 80% av markedsverdien. Når det gjelder gjelden, så verdsettes denne alltid fullt ut, altså til 100%.

Verdivurdering av løsøre

Det må også betales formuesskatt av løsøre. Her er det et fribeløp på kr 100 000, hvilket betyr at du kun må betale skatt på den delen som overstiger dette beløpet. Løsøre er f.eks. bil, båt, motorsykkel, moped, campingvogn, alt av verdier som hører til hjemmet, fritidsutstyr og til og med kjæledyr. Det finnes litt forskjellige måter å fastsette verdien på blant annet bilen og båten. Verdien av bilen din fastsettes etter en skala som tar utgangspunkt i bilens opprinnelige listepris som ny. Jo eldre bilen din er, desto lavere vil prosentsatsen av listeprisen være. Samme metoden brukes også med campingvogner.

Med båter er det litt annerledes. Verdien på en båt følger ikke samme verdifall som en bil og derfor er reglene litt annerledes. Hvis salgsverdien er lavere enn kr 50 000, vil den verdsettes under innbo. Er båtens verdi kr. 50 000 eller høyere, så vil båten verdsettes til 75% av forsikringssummen. Er båten ikke forsikret, vil det være den antatte salgsverdi som gjelder. Ved innbo vil det gjelde verdisaker som malerier eller andre kunstgjenstander.

Ut fra størrelsen på inntektene staten får fra formuesskatten, er det liten tvil om at den er nyttig post på statsbudsjettet.